Závěrem školního roku 2019/2020

Projekt Klokanovy školky právě končí třetí školní rok fungování, jako takový ale zdaleka ještě nekončí.

Momentálně pracujeme na tom, abychom vše splnili a uzavřeli a hlavně přišli s kvalitními výstupy, které pramení z celoroční práce Center kolegiální podpory na workshopech.

Chceme zkusit nastavit spolupráci všech zapojených školek tak, aby se pevná síť nadále udržela.

Děkujeme všem za skvěle odvedenou práci, za hbitou reakci na současnou situaci, a přejeme všem krásné léto a hodně odpočinku.

Plány na pokračování máme a rádi vám je představíme na závěrečné konferenci, která se uskuteční 4. listopadu 2020 v Praze.

Za celý realizační tým,

Dominika Pudilová
manažer projektu