Zrak – shrnutí výstupů z workshopu

V lednu 2018 proběhlo další kolo workshopů, tentokrát na téma zrakové vnímání. Ze zápisů vyplývá, že při práci na tématu CKP velmi často a s velkou nápaditostí používají aktivizační metody – práci s konkrétními pomůckami i práci s odborným textem, propojenou s náměty na rozvoj zrakového vnímání.