Klokanovy školky jsou díky stejnojmennému projektu (2017-2020) sítí spolupracujících mateřských škol v České republice. Zároveň zastřešují produkty navazující na úspěch pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, které vznikly podle principu Diagnostiky Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.
AKTUÁLNĚ:

V současné době máme vypsané akreditované vzdělávací kurzy, které vede Mgr. Jiřina Bednářová:

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Školní zralost a zápis do školy

Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte

Rozvoj řeči, fonolgického uvědomování (Čtenářská gramotnost)

Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ (Matematická pregramotnost)

Více na stránce Klokanovy kurzy https://klokanovykurzy.luzanky.cz


Nová kniha Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl.

Křest se uskutečnil 6. září 2022 v Art Café Prostor na Kounicove 7 v Brně.

Fotogalerie a video reportáž v pozvánce.

Co nabízíme:


Klokani toho mají opravdu mnoho. Přes samotné vzdělávací pomůcky, které si sami vyrábíme, nabízíme kurzy ve formě seminářů i webinářů, pracovní listy ke stažení a momentálně připravujeme novinky pro další školní rok!

Klokaní produkty zkrátka budou přibývat.