Jsme realizační tým, který pracuje pro Středisko volného času Lužánky Brno.

Více o našich lidech najdete v kontaktech.

Myšlenka vznikla na základě úspěchu projektu Klokanův kufr a pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, s cílem sdružovat školky, které pracují podle principu Diagnostiky Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.


Konkrétní podobu pak nápad dostal v průběhu úspěšného projektu Klokanovy školky, který Lužánky realizovaly v letech 2017 až 2020. Díky němu se vytvořila síť spolupracujících mateřských škol, tzv. Center kolegiální podpory v celé ČR.

Navazující aktivity probíhají v duchu dvou hlavních myšlenek:


 • Chceme dál poskytovat podporu pedagogům mateřských škol

 • Chceme dál udržet síť spolupracujících mateřských škol


Aktivity, které realizujeme:


 • Vzdělávací programy pro pedagogy MŠ

 • Vzdělávací programy pro rodiče

 • Rozšíření a vytvoření nových metodických materiálů

 • Zapojení dalších externích odborníků a MŠ

 • Vytvoření aplikace k Diagnostice

Základní informace o projektu


Název projektu: Klokanovy školky

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564

Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Výzva: č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Částka: 17 059 098, 99 Kč

Realizátor: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace


Anotace: Projekt Klokanovy školky podpořil vzájemné učení MŠ síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Prohloubil dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinesl ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.


Realizační tým:

Mgr. Dominika Pudilová, manažer

PaedDr. Lucie Nečasová, odborný garant

Mgr. Jiřina Bednářová, metodik

Ing. Hana Procházková, finanční manažer

Bc. Anna Pekařová, odborný pracovník

Mgr. Jana Bednářová, odborný pracovníka

Jana Höklová, odborný pracovník

Cíle projektu:

 • Vytvořit „Centra kolegiální podpory a vzájemného učení“ (CKP)

 • Vytvořit síť spolupracujících mateřských škol

 • Sdílení zkušeností, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirace do výuky

 • Zaměření na témata:

Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání, Individualizace vzdělávání v MŠ

 • Práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr

 • Ověřování pomůcek Klokanovy kapsy

 • Vznik a ověření nových pracovních listů k pomůckám a k tématům projektu


Co se podařilo:

 • celkem vytvořeno 42 center kolegiální podpory

 • celkem zapojeno více než 300 MŠ

 • uskutečněno 840 workshopů, 11 oblastních setkání pro MŠ, 7 setkání CKP, 1 závěrečné živé vysílání

 • zaměřeno na témata čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání a individualizace vzdělávání v MŠ

 • práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr, ověřování pomůcek Klokanovy kapsy, návaznost na diagnostiku dítěte předškolního věku ve spolupráci s Mgr. Jiřinou Bednářovou a PhDr. Vlastou Šmardovou

 • vznik a ověření nových pracovních listů z dílny zapojených MŠ s metodickou podporou Mgr. Jiřiny Bednářové